Εκπαίδευση εκπαιδευτών

Οι εταίροι του έργου οργάνωσαν μια διαδικτυακή εκπαίδευση για να παρουσιάσουν το εκπαιδευτικό πρόγραμμα και την εφαρμογή Ιστού που αναπτύχθηκαν τους προηγούμενους μήνες σε εκπαιδευτές ενηλίκων. Οι συμμετέχοντες είχαν την ευκαιρία να μάθουν για τα μέχρι τώρα αποτελέσματα, ενώ είχαν επίσης μια πρώτη ματιά στο σχέδιο του οδηγού γονέων. Συνολικά ήταν μια μεγάλη εμπειρία για τους εκπαιδευτές καθώς απέκτησαν νέες δεξιότητες και εξερεύνησαν νέα εργαλεία για το θέμα του γραμματισμού στα μέσα ενημέρωσης.