Обучение за обучители

Партньорите по проекта организираха онлайн обучение, за да представят програмата за обучение и уеб приложението, разработено през предходните месеци. Участниците имаха възможност да се запознаят с резултатите, получени досега, а също така имаха и първи поглед върху дизайна на ръководството за родители. Като цяло това беше страхотно преживяване за обучителите, тъй като те придобиха нови умения и проучиха нови инструменти по темата за медийната грамотност.