family with tablets

Media Literacy for Parents

media
Scroll to content

Нашите цели, Вашите ползи

Разработваме програма за обучение, чиято цел е да повиши уменията и компетенциите на родителите по темата медийна грамотност

Помагаме на родителите да защитят децата си от опасностите, които могат да срещнат онлайн

Насърчаваме развитието на отворени и безплатни образователни ресурси

Създаваме онлайн общност за подкрепа на родителите по темата медийна грамотност

Разработваме иновативни методи за обучение за обучители, използващи програмата за обучение по медийна грамотност