Εναρκτήρια Συνάντηση

Η εναρκτήρια συνάντηση του έργου πραγματοποιήθηκε στην Κρακοβία της Πολωνίας, στις 27 & 28 Νοεμβρίου 2019 και διοργανώθηκε από τον συντονιστή του έργου, MaPa. Εκπρόσωποι από όλους τους εταίρους συναντήθηκαν, συζήτησαν τα πρώτα βήματα που πρέπει να ακολουθηθούν και καθόρισαν τις αρχικές δραστηριότητες. Η συνάντηση ήταν πραγματικά καρποφόρα και οι εταίροι έχουν ήδη ξεκινήσει την πρώτη δραστηριότητα που αναφέρεται στην εθνική έρευνα σχετικά με το επίπεδο γνώσης των γονέων στα μέσα ενημέρωσης, προκειμένου να αναπτύξουν ένα πρόγραμμα κατάρτισης προσαρμοσμένο στις ανάγκες τους.