Първа среща

 Началната среща на проекта се проведе в Краков, Полша, на 27 и 28 ноември 2019 г. Домакин беше координаторът на проекта, MaPa. Представители на всички партньори се срещнаха, обсъдиха първите стъпки, които трябва да бъдат предприети и определиха първоначалните дейности. Срещата беше наистина ползотворна и партньорите вече започнаха националните изследвания на нивото на знания по медийна грамотност на родителите с цел разработване на програма за обучение, съобразена с техните нужди.