Pierwsze spotkanie

Pierwsze spotkanie w ramach projektu odbyło się w Krakowie 27 i 28 listopada 2019 roku, a jego gospodarzem był koordynator projektu, Fundacja Mapa Pasji. Przedstawiciele wszystkich partnerów spotkali się, przedyskutowali pierwsze kroki w realizacji projektu i określili wstępne działania. Spotkanie było bardzo owocne, a partnerzy już rozpoczęli pierwsze czynności związane z badaniami kompetencji medialnych rodziców, co posłuży przygotowaniu programu szkoleniowego skrojonego do ich potrzeb.