Медийната грамотност - ключов фактор, за да продължите да бъдете пример за подражание на децата си

"Mедийна грамотност за родители" е проект по програмата Еразъм+, разработен от международно партньорство с цел насърчаване на медийната грамотност за възрастни. Проектът предоставя знания и инструменти за взаимодействие с новите медии по критичен начин. По този начин те ще развият по-добри способности като родители, ще се научат как да ръководят и предпазват децата си от опасностите, с които могат да се срещнат при сърфиране в мрежата, работа със социалните медии и в онлайн игрите.
Този уебинар ще предостави на родителите и съответните организации за подкрепа общ преглед на проекта и неговите цели, със специфичен акцент върху практическите решения, които партньорите вече са разработили за улесняване на родителите в ежедневната им домашна работа с децата:
•    програма за обучение с учебни материали по различните теми, свързани с медийната грамотност;
•    уеб приложение, достъпно онлайн на уебсайта на проекта http://meli4parents.eu/, съдържащо много ресурси и бързи дейности за практикуване с теми за медийна грамотност.

Присъединете се към уебинара и останете във връзка с "Медийна грамотност за родители": след няколко седмици може да участвате в пилотната фаза, като тествате нашите инструменти, за да станете експерт по медийна грамотност!

11ти юни 2021, 4.00 pm CET, GotoWebinar 

Програма

4.00 ч.
Добре дошли – Валерио Чиполи, Европейска мрежа за дигитално обучение

4.05 ч.
Медийна грамотност за родители, преглед на проекта: партньорство, продължителност, финансиране и основни цели – Anna Jarzębska, Map of Passions Foundation

4.15 ч.
Насърчаване на родителите за усъвършенстване на уменията им по медийна грамотност. Няколко полезни инструмента в ежедневието с деца:
-    Учебна програма – Zoe Batsi, IDEC
-    Уеб приложение – Louiza Kachrimani, HeartHands Solutions

4.45 ч.
Отворена дискусия

5.00 ч.
Заключение