Консорциумът MeLi Parents

Координатор

MaPa

Фондацията Map of Passions е създадена през 2016 г. в Полша. Мисията ни е: Откриване на Мистериите на местата и Страстите на обитателите им. Работим в три основни области: 1) ИЗСЛЕДОВАТЕЛСКИ МАРШРУТИ - експедиции по маркирани пътеки, които се използват за запознанство с местната история, култура и природа, като по пътя се решават загадки, скрити в римувани улики; оперираме над 300 маршрута (www.questy.com.pl); 2) Граждански диалог - редовна комуникация и сътрудничество с и между местните власти на различни нива и жителите на населените места (обществени консултации, проектиране на публични пространства, организации за възрастни или млади граждани); 3) Културното наследство на местата, което защитаваме, документираме и популяризираме на регионално и национално ниво.

Уеб сайт: www.mapapasji.pl

Партньори