Резултати

 

 

 

Обучителна програма: Медийна грамотност за родители

Програма за обучение по медийна грамотност, създадена специално за родители на деца в училищна възраст, целяща да покрие действителните им нужди и да подобри техните умения и компетентности. Програмата за обучение ще се използва за провеждане на семинари в партньорските страни.

Първата стъпка за създаването на програмата е идентифициране на съвременните практики по отношение на медийната грамотност в страните-партньори. Партньорите проведоха изследвания по темата за медийната грамотност и разработиха онлайн анкета, адресирана до родителите. Също така, партньорите организираха интервюта във фокус групи с родители и експерти по медийна грамотност, от които получиха обратна връзка относно резултатите от проучването.

 

Национални доклади        BG/CY/GR/IT/PL/BE

Обобщен доклад               EN

2. Web App ML4P

Дигитално уеб приложение, което ще съдържа набор от ресурси и дейности по темата медийна грамотност, насочени към родителите и техните деца.

3. Ръководство за родители по медийна грамотност

Ръководство, което ще включва информация по темите, адресирани в програмата за обучение и ще бъде използвано от преподавателите като наръчник за семинарите.

Бюлетин

Първи бюлетин   EN

Информационен бюлетин 2 EN