Втора международна среща

След дълга пауза, поради ситуацията с Covid-19 в цяла Европа, консорциумът от партньори се събра отново на 12-ти октомври. Къде? На виртуална платформа, разбира се!
Трябваше да се срещнем през април в Пирея (Гърция) в офиса на IDEC, но пандемията ни попречи да организираме срещата. И така, изчакахме няколко месеца, междувременно се свързахме на няколко пъти и в крайна сметка решихме да проведем тази официална - но виртуална - среща, за да направим преглед на изпълнението на дейностите по проекта.
Резултатите са наистина обнадеждаващи: отлично сътрудничество между партньорите, висока мотивация и положително развитие на интелектуалните резултати. Обучителните курсове за родители на деца в училищна възраст ще бъдат готови след няколко седмици, уеб приложението - също. Така че още в началото на следващата година ще включим родителите в нашите пилотни дейности, за да тестваме продуктите си. Това ще помогне за подобряване на уменията им за медийна грамотност!