family with tablets

Media Literacy for Parents

media
Scroll to content

Nasze cele, Twoje korzyści

Rozwój programu szkoleniowego służącego poprawie kompetencji medialnych rodziców

Wsparcie rodziców w ochronie dzieci przed zagrożeniami, za jakimi mogą się spotkać w Internecie

Promowanie rozwoju otwartych I bezpłatnych zasobów edukacyjnych

Stworzenie społeczności internetowej, której celem będzie wsparcie rodziców w kwestii kompetencji medialnych

Rozwój innowacyjnych metod szkoleniowych dla trenerów przygotowujących programy szkoleniowe dotyczące kompetencji medialnych