Rezultaty

 

 

 

1. Program szkoleniowy: Edukacja medialna dla rodziców

Program szkolenia w zakresie Edukacji Medialnej zaprojektowany specjalnie dla rodziców dzieci w wieku szkolnym, będący odpowiedzią na ich rzeczywiste potrzeby i podnoszący ich wiedzę i umiejętności. Program szkoleniowy będzie realizowany podczas warsztatów prowadzonych w krajach partnerów.  

Pierwszym krokiem w przygotowaniu programu jest rozpoznanie aktualnych praktyk związanych z kształceniem kompetencji medialnych w krajach partnerów. W związku z tym partnerzy przeprowadzili analizę źródeł wtórnych dotyczących kompetencji medialnych i przygotowali ankietę internetową zaadresowaną do rodziców. Zorganizowali również fokusowe wywiady grupowe z rodzicami i ekspertami w dziedzinie kompetencji medialnych, którzy przekazali im wnioski dotyczące wyników ankiety internetowej.

Raporty krajowe         BG/CY/GR/IT/PL/BE

Raport ogólny              EN 

Presentation for Parents: ENELIT/ BGPLFR

Handouts Trainers: EN/ EL/ IT/ BG/ PL/ FR

2. Aplikacja internetowa ML4P

 Aplikacja internetowa, która będzie zawierać materiały edukacyjne oraz ćwiczenia dotyczące kompetencji medialnych, adresowana do rodziców i ich dzieci.

3. Poradnik edukacji medialnej dla rodziców

Podręcznik, który będzie zawierał informacje na tematy uwzględnione w programie szkoleniowym, posłuży trenerom jako podręcznik podczas ćwiczeń.

Guide: EN/EL/PL/IT/BG/FR

Newslettery

Pierwszy newsletter    EN

Drugi Newsletter    EN