Webinar “Rodzicielstwo w erze cyfrowej”

  21 listopada Europejskie Stowarzyszenie Rodziców przeprowadziło webinar dotyczący tegorocznego tematu wiodącego, a mianowicie “Rodzicielstwa w erze cyfrowej”. Pierwsza część webinaru była poświęcona zagadnieniu “Edukacji w zakresie obywatelstwa cyfrowego w perspektywie rodziców”, które omówiła ekspertka Rady Europy Janice Richardson. W części drugiej zaprezentowano projekt “Edukacja medialna dla rodziców”.

Na początku uczestnicy wzięli udział w sondażu. 54% z nich poparło definicję kompetencji medialnych jako zespołu umiejętności i zasobu wiedzy na temat różnych rodzajów mediów, uznając przy tym, że kompetencje medialne mieszczą się w obrębie kompetencji cyfrowych. 

Następnie Boštjan Bobič (EPA) przedstawił zespół, jego cele i najważniejsze wnioski z przeprowadzonych badań, Joanna Żyła (z Fundacji Mapa Pasji – koordynatora projektu) zaprezentowała dwa pierwsze rezultaty działań, tj. program szkoleniowy i aplikację internetową, Arja Krauchenberg (EPA) omówiła rezultat trzeci, czyli poradnik dla rodziców, zaś Valerio Cipolli (Dlearn) przedstawił różne sposoby na zapewnienie dobrej komunikacji. W ramach chmury wyrazowej stworzonej przy użyciu strony menti.com uczestnicy wskazali ich zdaniem najważniejsze elementy projektu: bezpieczeństwo i autorytet rodziców – dwa tematy, którymi poświęcone zostanie dużo miejsca w programie szkoleniowym i poradniku dla rodziców.